Najčešća pitanja

  • Da li novi Pravilnik NN 37/11 poništava vođenje evidencije radnog vremena koje je bilo propisano prijašnjim Pravilnikom iz 2010?

    Ne. Pravilnik NN 37/11 je donio samo neke izmjene u odnosu na prijašnji propisani, npr. više neće trebati evidentirati neke podatke vezane uz radno vrijeme radnika, posebno iskazivati sate provedene na službenom putu, sate terenskog rada, rada u preraspodijeljenom radnom vremenu, vremena provedenog na rodiljnom i roditeljskom dopustu, te vremena neplaćenog dopusta. Poslodavci više nisu obvezni voditi podatke koji u mjesecu za koji se isplaćuje plaća ( ili naknada plaće) nisu ostvareni, odnosno kod radnika ne postoje. Poslodavac više ne mora voditi evidenciju o dolasku i odlasku s posla, osim ako je to predviđeno kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim s radničkim vijećem, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ostale podatke mora i dalje obavezno evidentirati – ukupno dnevno radno vrijeme, rad noću, nedjeljom, blagdanom i neradnim danom, prekovremeni rad, te sate pripravnosti, godišnjeg odmora, bolovanja i štrajka, no evidenciju će morati popuniti najkasnije u roku sedam dana od dana za koji se podaci popunjavaju, a ne više odmah.

  • Gdje se može skinuti obrazac za evidenciju radnog vremena te da li je on propisan kakvim pravilnikom ili zakonom?

    Obrazac za evidenciju radnog vremena nije propisan. Obrasci koji se mogu naći na Internetu ili čak obrasci tiskani u Narodnim novinama su samo ogledni obrasci ili samo jedan od načina kako se može voditi evidencija radnog vremena.