BoneID Klijent

Ova aplikacija se u cijelom sustavu najviše koristi. Namijenjena je voditeljima odjela ili bilo kojoj drugoj osobi za koju postoji potreba da provjerava prisutnost i izrađuje izvještaje o radnim satima, te im nudi potpunu funkcionalnost sustava. Broj aplikacija Klijent u sistemu je ograničen isključivo licencom – nema ograničenja od strane baze ili operativnog sistema.

Koristeći ovu aplikaciju, voditelji odjela mogu:

  • provjeriti podatke o svakom zaposleniku
  • provjeriti prisutnost u bilo kojem željenom trenutku ili ju pratiti u realnom vremenu
  • kreirati izvještaje (periodične, sumarne, detaljne, obračunske, izvještaje bazirane na šiframa sati prometa) za bilo koji vremenski period, te ih snimiti ili ispisati
  • dodijeliti šifre sati prometa (bolovanja, godišnje odmore, službeni put, ili bilo koju drugu željenu šifru koju kreira administrator sustava)
  • popuniti listu radnih sati, te ju tako pripremiti za izvoz u aplikaciju za obradu plaća, a sve uz samo par klikova mišem